D

Door de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem sloot de Schatkamer van de kathedraal, die gehuisvest was in de Bisschoppelijke sacristie, in 2009 haar deuren.  In verband met het gebruik van de kathedraal na restauratie werd besloten om de bisschoppelijke sacristie weer als sacristie in gebruik te nemen en te streven naar een nieuw kathedraalmuseum in de voormalige crypte en Bavokelder.

In de afgelopen jaren kon het casco voor het ondergronds museum gerealiseerd worden. Het nieuwe museum is breder van opzet dan de Schatkamer was.

Op woensdag 25 maart 2015 is centrale middenruimte van het museum geopend door de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes in aanwezigheid van de hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.W.M. Hendriks. Foto’s uit mijn serie “De atmosferische lichtval van Joseph Cuypers” werden daarbij geëxposeerd en zijn komende maanden nog te zien.