O

Op zaterdag 15 november verscheen een dubbele pagina over mijn fotografie in het Haarlems Dagblad. Het artikel van Jaap Timmers gaat over mijn foto’s van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem.

Een selectie van 14 foto’s zijn de gehele maand november 2014 geëxposeerd bij Kunsthandel Courbois. Klik hier om de PDF van artikel te bekijken.

No related articles yet.